Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

กฎ ระเบียบ

เลขที่หนังสือ  ลงวันที่   เรื่อง 
 ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว 123  14 พฤศจิกายน 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
 ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105  6 ตุลาคม 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
 กค 0409.4/ว 23   19 มีนาคม 2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
กค 0409.2/ว 614  23 ธันวาคม 2563  การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน 
กค 0409.2/ว 014 10 มกราคม 2565 แนวปฏิบั้ติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การประเมินภายในองค์กร 
กค 0409.4/ว 47   28 ม.ค. 64 การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
กค 0409.4/ว 107    16 ก.ค. 64  หลัก่เกณฑ์กระทรวยงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
     

ผู้บริหาร

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 นายสุุภัทร  จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
นายประสพ  กันจู
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางร้องเรียน

แสดงความคิดเห็น

 

 

 


 
  

 

 

 

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

0101747
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
60
258
404
1077
2169
101747

Forecast Today
72

3.07%
39.21%
14.44%
21.75%
0.08%
21.45%
Online (15 minutes ago):1
one guest
no members

Your IP:100.24.115.215